Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

niepelnosprawni w pracy

Treść główna

Tytuł projektu: ,,Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” 

Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projektodawca: Powiat Gryfiński

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Wysokość dofinansowania z RPOWZ 2014-2020: 847.390,00 zł.

Numer umowy: RPZP.07.01.00-32-K615/17-00

Opis projektu: Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań ze specjalnie dobranymi formami wsparcia. Projekt realizowany będzie na terenie Powiatu Gryfińskiego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Do uczestnictwa w projekcie preferowane będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dla wszystkich uczestników opracowane zostaną Indywidualne Plany Aktywizacji.

Formy wsparcia: spotkania z doradcą zawodowym, poradnictwo psychologiczne, i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, coaching rodzinny, doradztwo specjalistyczne.

Szczegóły projektu załącznik do pobrania pdf: więcej o projekcie