Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE OGŁASZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU „POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE GRYFIŃSKIM NA LATA 2023-2029”

I. Cel konsultacji: uzyskanie opinii oraz uwag na temat projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029”.

II. Przedmiot konsultacji: projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029”.

III. Termin konsultacji: Od 18.11.2022 r. do 02.12.2022 r.

IV. Forma konsultacji: konsultacje w formie pisemnej prowadzone poprzez składanie wypełnionych formularzy konsultacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Sposoby złożenia formularzy konsultacji: - osobiście w sekretariacie PCPR w Gryfinie, ul. Łużycka 91, - przesłanie pocztą na adres: PCPR w Gryfinie, ul. Łużycka 91, - przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Formularze można składać włącznie do 02 grudnia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do urzędu. Uwagi nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

V. Zasięg terytorialny przeprowadzonych konsultacji: opinie i uwagi do projektu mogą składać mieszkańcy powiatu gryfińskiego, organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), które prowadzą działalność na terenie powiatu gryfińskiego. Również jednostki samorządu terytorialnego z powiatu gryfińskiego.

VI. Potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji: sporządza się informację zawierającą m.in. liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Powyższa informacja zawiera zestawienie zgłoszonych opinii i uwag. W chwili nieuwzględnienia uwag i opinii podaje się uzasadnienie. Powyższa informacja będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

VIII. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu powiatu.

 

1. Projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2029

2. Formularz konsultacyjny (wersja pdf.)

Link do konsultacji społecznych w BIP

3. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych