aktywny samorzad

Informacje dotyczące funkcjonowania pilotażowego programu Aktywny Samorząd

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Kontakt w sprawie programu: Anna Szandurska, pok. 3, tel 91 40 45 504 wew. 103

karta praw rodziny

informator przemoc w rodzinie

empatia

przycisk sieci zycia

Informacje - Aktywny Samorząd

Informacje - Archiwum