Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu pn „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych 2018”.

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych 2018”.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego oraz ich rodzice.

Liczba miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zajęcia organizowane w ramach projektu:

 

Rodzaj zajęć

Miejsce organizacji zajęć

1.

Hipoterapia

Maciejowice

2.

zajęcia logopedyczne

Gryfino, Moryń

3.

zajęcia rehabilitacyjne sportowe – ogólnorozwojowe

Gryfino

4.

zajęcia sportowe z elementami pedagogiki cyrku

Gryfino

5.

zajęcia terapeutyczne - uspołeczniające

Gryfino

 

Realizator projektu nie zapewnia transportu oraz nie pokrywa kosztów transportu.

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST
74-105 Nowe Czarnowo 66

Osoba do kontaktu: Wioletta Pakulska tel.: 506-081-642

Termin składania zgłoszeń 16.08.2018 r. do 22.08.2018 r.

Zaącznik do pobrania: Karta zgłoszeniowa