Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: usługa hotelarska wraz z wyżywieniem, w Dziwnowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu ofertowym nr 14/2014.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane do 3 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 16 października 2014 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedział jeden oferent tj.:

• Usługi turystyczne, Izabela Buluk, ul. Jesionowa 7/3, 71-016 Szczecin (Hotel & Spa "Stary Dziwnów", ul. Kościelna 40, 72-420 Dziwnów).

4. Ocena nadesłanych ofert:
W ofercie złożonej przez Usługi turystyczne, Izabela Buluk, zaproponowano pobyt w Hotelu "Stary Dziwnów", w którym ceny za osobę kształtują się następująco:
Pokój 2 osobowy - 80 zł., Hotel posiada pokój dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto hotel oferuje korzystanie z boiska do siatkówki i koszykówki, kortów tenisowych, basenu, jacuzzi. Koszty wyżywienia kształtują się następująco: obiadokolacja to koszt 40 zł od osoby, lekki posiłek - lunch 15 zł. od osoby, pakiet zabiegowy 59 zł. od osoby. Łączny koszt pobytu całej grupy wynosi 11.674,00 zł. brutto.

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Po przeanalizowaniu nadesłanej oferty stwierdzono, że oferta firmy Usługi turystyczne, Izabela Buluk, ul. Jesionowa 7/3, 71-016 Szczecin spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym Zamawiającego.

W związku z powyższym ofertę firmy Usługi turystyczne, Izabela Buluk, ul. Jesionowa 7/3, 71-016 Szczecin zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum