Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: kalendarze trójdzielne, kalendarze książkowe format B7 i format A5, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Ponadto ogłoszenie wysłano pocztą elektroniczną do 5 oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 7 października 2014 r. o godz. 15.30.

Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 3 oferentów, tj:

 1. "Multiart", ul. Kościelna 4, 72-300 Gryfice,
 2. "Partner Premium", ul. Graniczna 46, 09-407 Płock,
 3. "Grafart", Drukarnia, ul. Mińska 2, 85-428 Bydgoszcz,

4. Ocena nadesłanych ofert:

Oceny ofert dokonano na podstawie porównania zaproponowanych cen brutto, które kształtowały się w sposób następujący:

 • "Multiart", ul. Kościelna 4, 72-300 Gryfice - 1.994,50 zł.,
 • "Partner Premium", ul. Graniczna 46, 09-407 Płock - 1.479,00 zł.,
 • "Grafart", Drukarnia, ul. Mińska 2, 85-428 Bydgoszcz - 3.210,30 zł.,

1) Wykres cenowy:

2) Punktacja ofert zgodnie z kryterium określony w ogłoszeniu, tj. cena:

Lp.  Oferent  Oceniane kryterium   Zakres punktacji Liczba punktów 
 1.  "Multiart", ul. Kościelna 4, 72-300 Gryfice  cena  0-100 90 
 2.  "Partner Premium", ul. Graniczna 46, 09-407 Płock  cena  0-100 100 
 3.  "Grafart", Drukarnia, ul. Mińska 2, 85-428 Bydgoszcz  cena  0-100 70 

5. Wybór oferty i uzasadnienie:

Największą liczbę punktów tj. 100, zdobyła oferta złożona przez "Partner Premium" ul. Graniczna 46, 09-407 Płock. W związku z powyższym oferta złożona przez ww. oferenta okazała się najkorzystniejsza, najtańsza i została zatwierdzona do realizacji.

 

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum