Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: zakup 13 laptopów z akcesoriami i oprogramowaniem. Zgodnie z ogłoszeniem ofertowym Nr 9/2014 z dnia 24.06.2014 r.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, oraz wysłane do 6 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 2 lipca 2014 r. o godz. 1530. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 21 oferentów, tj:

 1. "Info Logic" s. c., ul. Ustrońska 20, 43-400 Cieszyn,
 2. "Radunix", ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin,
 3. "Yamo" Sp. z o.o., o/Katowice, Al. Roździeńskiego 188B, 40-203 Katowice,
 4. "Net Center", ul. Derkacza 5, 44-114 Gliwice,
 5. "Tylda" sp. z o.o., ul. Wazów 6A, 65-044 Zielona Góra,
 6. "ASK Systemy Informatyczne" Sp. z o.o. ul. Krasickiego 2/2, 71-333 Szczecin,
 7. "Ein Tech" ul. Ks. Warcisława I 18, 71-667 Szczecin,
 8. "NTI Polska", ul. Mazurska 3, 72-010 Police,
 9. "CPU Zeto" Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra.
 10. "El Toro" Sp. J., ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński,
 11. "Infos" Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk,
 12. "Semabicom" Sp. z o.o., ul. Puławska 45a/28, 05-500 Piaseczno,
 13. "F.H.U. Krawo", Posądza 64, 32-104 Koniusza,
 14. "ANS IT" Sp. z o.o., ul. Sienna 72a/110, 00-833 Warszawa,
 15. "Acom" Sp. j., ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa,
 16. Przedsiębiorstwo handlowe "Icod", ul. Garncarska 9, 43-300 Bielsko-Biała,
 17. "Hart" Komputery, ul. Bohaterów Warszawy 91b/III, 70-343 Szczecin,
 18. "JTC" P.H.U., ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań,
 19. "MBM-2" Systemy Informatyczne, Sp. j., ul. Flisacza 4C, 74-100 Gryfino,
 20. "InterCom", ul. Łagodna 10, 62-700 Turek,
 21. "Matcom", ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno.

4. Ocena nadesłanych ofert:
Na podstawie analizy cenowej nadesłanych ofert stwierdzono, że wszystkie oferty przekraczają plan środków finansowych zaplanowanych przez zamawiającego na ten cel.
W związku z powyższym, za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomiono o tym fakcie wszystkich oferentów, którzy złożyli swoje oferty.
Ponadto wszystkich 21 oferentów poinformowano o wysokości kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na zakup 13 laptopów (zgodnie ze specyfikacją w ogłoszeniu nr 9/2014), jednocześnie prosząc o ewentualną zmianę proponowanej ceny. O wyborze oferty decydowała cena, oraz data i godzina wpływu nowej oferty do PCPR w Gryfinie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Z pośród wszystkich 21 oferentów, tylko jeden złożył nową ofertę mieszczącą się w planie finansowym zamawiającego oraz specyfikacją określoną w ogłoszeniu i jest to firma: "CPU Zeto" Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 20, 58-500 Jelenia Góra. Nowa zaproponowana cena za
13 laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem (zgodnie z ogłoszeniem 9/2013) wynosi brutto 23.803,51 zł.

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Najtańszą a tym samym najkorzystniejszą ofertą okazała się, oferta złożona przez firmę "CPU Zeto" Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 20, 58-500 Jelenia Góra.
W związku z powyższym ofertę ww. firmy zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum