Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91,
74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: usługa gastronomiczna dla około 150 osób, realizowana podczas "Pikniku Rodzinnego" w Smętowicach, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu nr 7/2014.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane mailem do trzech potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 20 czerwca
2014 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 5 oferentów:

 1. "Maxi" Organizacja Imprez, ul. Szpitalna 2, 66-530 Drezdenko,
 2. "J & B II Elita" s.c., Catering i Gastronomia, ul. Jagiellońska 71, 70-365 Szczecin,
 3. "China Bar Shanghaj" ul. Bol. Chrobrego 28a, 74-100 Gryfino,
 4. "Eventura" Organizacja Imprez, ul. Noakowskiego 27/2, 70-380 Szczecin,
 5. "Rybka" Usługi gastronomiczne, ul. Łużycka 49, 74-100 Gryfino.

4. Ocena nadesłanych ofert: zestawienie cenowe w przeliczeniu na osobę proponowane przez oferentów

  "Maxi"  "J & B II Elita"  "China Bar Shanghaj" "Eventura" "Rybka"
Cena brutto na osobę (menu + obsługa, stoły, parasole, sprzątanie po imprezie)   47,20 zł.  75,11 zł.  24,79 zł. 39,87 zł. 24,00 zł.

Po przeanalizowaniu ofert cenowych najtańszą okazała się oferta firmy „Rybka" - Usługi Gastronomiczne.

Tabela punktacji:

Lp.  Oferent

Oceniane

kryterium 

Zakres

punktacji

Przyznana

liczba

punktów

1. "Maxi" Organizacja Imprez, ul. Szpitalna 2,
66-530 Drezdenko,
 cena  0-100 85
2. "J & B II Elita" s.c., Catering i Gastronomia,
ul. Jagiellońska 71, 70-365 Szczecin,
 cena  0-100 70
3. 

"China Bar Shanghaj" ul. Bol. Chrobrego 28a,
74-100 Gryfino

 cena  0-100 95
4. "Eventura" Organizacja Imprez,
ul. Noakowskiego 27/2, 70-380 Szczecin,
cena 0-100 90
5. "Rybka" Usługi gastronomiczne, ul. Łużycka 49,
74-100 Gryfino.
cena 0-100 100

 

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Oferentom dziękujemy za okazane zainteresowanie i złożenie swoich ofert.
Po przeanalizowaniu nadesłanych ofert okazało się, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Rybka", Usługi Gastronomiczne, ul. Łużycka 49, 74-100 Gryfino. W związku z tym powyższą ofertę zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum