Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: usługa hotelarska wraz z pełnym wyżywieniem (3 x dziennie), w miejscowości Karpacz, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu ofertowym.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane do 4 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 1 kwietnia 2014 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało trzech oferentów tj.:

 • Hotel "Dwa Potoki", ul. Polna 5, 58-540 Karpacz,
 • Hotel "Konradówka", ul. Nad Łomnicą 20c, 58-540 Karpacz,
 • Hotel "Nowa Ski", ul. Mostowa, 58-540 Karpacz.

4. Ocena nadesłanych ofert:
W nadesłanych ofertach ceny za osobo/dobę z pełnym wyżywieniem przedstawiały się następująco:

 • Hotel "Dwa Potoki" - 125 zł. brutto,
 • Hotel "Konradówka" - 131,00 zł. brutto,
 • Hotel "Nowa Ski" - 126,00 zł. brutto.

Najtańszą ofertę przedstawił Hotel „Dwa Potoki" ponadto oferta ta zawierała najwięcej atrakcji dla dzieci w różnym wieku i osób dorosłych, dostępnych w cenie pobytu. Kolejna oferta Hotelu "Nowa Ski" była nieznacznie droższa od najtańszej, zawierała również dużą liczbę atrakcji w cenie, poza basenem którego hotel nie posiada. Kolejna oferta Hotelu "Konradówka" była najdroższa, w hotelu jest dostępny basen, a także gabinety SPA i pokój zabaw dla dzieci.

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Po przeanalizowaniu nadesłanych ofert stwierdzono, że oferta Hotelu "Dwa Potoki" jest najtańszą a tym samym najkorzystniejszą, oferta ta spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym Zamawiającego. W związku z powyższym ofertę Hotelu "Dwa Potoki" zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum