Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: usługa hotelarska wraz z pełnym wyżywieniem, w miejscowości Barlinek, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu ofertowym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane do dwóch potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 11 lutego 2013 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało dwóch oferentów tj.:

 • Hotel "Barlinek", ul. Jeziorna 14, 74-520 Barlinek,
 • Hotel "Alma & Spa", ul. Strzelecka 6a, 74-320 Barlinek.

4. Ocena nadesłanych ofert:
W nadesłanych ofertach ceny za pobyt grupy około 30 osób, z pełnym wyżywieniem przedstawiały się następująco:

 • Hotel „Barlinek" - 10.690,00 zł. brutto,
 • Hotel „Alma & Spa" - 11.540,00 zł. brutto.

Nadesłane oferty spełniają wymagania określone w ogłoszeniu m.in. posiadają co najmniej 1 pokój dostosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pod względem oferowanych atrakcji w obiekcie - Hotel Barlinek w okresie zimowy oferuje kręgielnię. Hotel Alma & Spa oferuje do dyspozycji gości kompleks basenowo-saunowy, zabiegi w centrum SPA, gry komputerowe, zabawę muzyczną z DJ, lub ognisko z kiełbaskami w ogrodzie hotelowym.
1) Punktacja według kryterium cena - maksymalna liczba pkt. do zdobycia wynosi 80:

 • Hotel Barlinek - 80 pkt.,
 • Hotel Alma & Spa - 75 pkt.

Różnica w cenie pomiędzy ofertami wynosi tylko 850,00 zł. brutto na całości zamówienia.

2) Punktacja według kryterium – proponowane atrakcje w obiekcie – maksymalna liczba pkt. do zdobycia wynosi 20:

 • Hotel Barlinek - 5 pkt.,
 • Hotel Alma & Spa - 20 pkt.

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Oferta Hotelu "Alma & Spa" w wyniku punktacji okazała się najkorzystniejszą, oferta ta spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym Zamawiającego. W związku z powyższym ofertę Hotelu "Alma & Spa" zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum