Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: usługa autokarowa do Kołobrzegu, zgodnie z ogłoszeniem ofertowym nr 33/2013.

Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, oraz wysłane pocztą elektroniczną do 3 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia
18 listopada 2013 r. o godz. 15.30.

Na ogłoszenie ofertowe odpowiedział 1 oferent:

  1. "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice.

3. Ocena nadesłanych ofert:

  1. Zaproponowana przez Oferenta cena usługi wynosi 2.500,00 zł. brutto. W związku z brakiem innych ofert nie dokonano porównania cenowego. Oceniono ofertę pod względem oczekiwań określonych w ogłoszeniu oraz przeanalizowano zgodność zaproponowanej ceny z planem finansowym zamawiającego. Proponowany przez oferenta autokar posiada drzwi o szerokości min. 1,00 m oraz przestronne wnętrze umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.

4. Wybór oferty i uzasadnienie:
Oferta Firmy "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban okazała się najkorzystniejsza, spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym. W związku z powyższym ofertę "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban, zatwierdzono do realizacji.

 

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum