Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie konferencji z usługą gastronomiczną, zgodnie z ogłoszeniem ofertowym nr 29/2013.

Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, oraz wysłane pocztą elektroniczną do 2 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 4 października 2013 r. o godz. 15.30.

Na ogłoszenie ofertowe odpowiedział 1 oferent:

  1. Centrum konferencyjno-gastronomiczne "Wodnik", ul. 1-go Maja 9, 74-100 Gryfino.

3. Ocena nadesłanych ofert:

Proponowana przez Oferenta cena wynosi brutto 54 zł. od osoby. W związku z brakiem innych ofert nie dokonano porównania cenowego.

4. Wybór oferty i uzasadnienie:

Oferta Firmy Centrum konferencyjno-gastronomicznego "Wodnik", spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym. W związku z powyższym ofertę zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum