Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: usługa autokarowa do Gorzowa Wlkp., zgodnie z ogłoszeniem ofertowym nr 28/2013.

Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, oraz wysłane pocztą elektroniczną do 3 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 23 września 2013 r. o godz. 15.30.
Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 2 oferentów:

 1. "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice,
 2. "Czarter", Piotr Zięba, 74-100 Gryfino,

3. Ocena nadesłanych ofert:
Proponowane przez Oferentów ceny kształtują się następująco:

 1. "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice - 1.450,00 zł. brutto, ponadto oferent deklaruje posiadanie autokaru wyposażonego w drzwi o szerokości min. 1,00 m. oraz poręcz ułatwiającą wejście osobom niepełnosprawnym ruchowo,
 2. "Czarter", Piotr Zięba, 74-100 Gryfino - 1.350,00 zł. brutto, - po oględzinach autokaru stwierdzono, że autokar nie posiada drzwi o odpowiedniej szerokości tj. min. 1,00 m. W związku z powyższym przewóz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich proponowanym autokarem jest znacznie utrudniony.

4. Wybór oferty i uzasadnienie:
Oferta Firmy "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban, pomimo nieznacznie wyższej ceny, okazała się najkorzystniejsza, autokar pod względem udogodnień dla osób niepełnosprawnych spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu, tj.: posiada drzwi otwierane na obie strony o szerokości 1,30 m. oraz odpowiednie poręcze ułatwiające wsiadanie osobom niepełnosprawnym. Ponadto oferta mieści się w naszym planie finansowym. W związku z powyższym ofertę "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban, zatwierdzono do realizacji.

 

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum