Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

  1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
  2. Przedmiot zamówienia: usługa autokarowa do Osucha k/Gryfina, zgodnie z ogłoszeniem ofertowym nr 26/2013.
  Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, oraz wysłane pocztą elektroniczną do 3 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 05 września 2013 r. o godz. 15.30.
  Na ogłoszenie ofertowe odpowiedział 1 oferent:
  1. "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice,
 1. Ocena nadesłanych ofert:
  Proponowane przez oferenta - "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice - cena wynosi 864,00 zł. brutto.
  W związku z nie zgłoszeniem się innych oferentów, nie dokonano porównania ofert.
 2. Wybór oferty i uzasadnienie:
  Oferta Firmy "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban, spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym.
  W związku z powyższym ofertę "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban, zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum