Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: kalendarze trójdzielne, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Ponadto ogłoszenie wysłano pocztą elektroniczną do 5 oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 5 września 2013 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 10 oferentów, tj:

1) "Primacom", ul. Świstacza 19/8, 70-798 Szczecin,
2) "Z-D Poligraficzny Dziamski-Gryska", ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz,
3) "Agencja marketingowo-reklamowa Os-Ka", ul. Bora Komorowskiego 2, 19-300 Ełk,
4) "Centrum reklamy Podhalanin", ul. Szaniawskiego 29, 30-405 Kraków,
5) "Nabu" Agencja reklamowa, ul. Studzienna 3b, 77-400 Złotów,
6) "Laser-Graf" Drukarnia, ul. Nowy Rynek 1, 09-400 Płock,
7) "PPH Zapol", Dmochowski, Sobczyk, Sp. Jawna, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin,
8) "Ad Astra 69" Drukarnia Cyfrowa, s.c., ul. Ułanów 10, 20-554 Lublin,
9) Agencja Reklamowa "Pinakolada.pl", ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice,
10) "Awi-Graf", ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin.

4. Ocena nadesłanych ofert:

Ceny brutto w nadesłanych ofertach kształtowały się w sposób następujący:

 • "Primacom", ul. Świstacza 19/8, 70-798 Szczecin - 922,50 zł.,
 • "Z-D Poligraficzny Dziamski-Gryska", ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz - 676,50 zł.,
 • "Agencja marketingowo-reklamowa Os-Ka", ul. Bora Komorowskiego 2, 19-300 Ełk - 750,30 zł.,
 • "Centrum reklamy Podhalanin", ul. Szaniawskiego 29, 30-405 Kraków - 971,70 zł.,
 • "Nabu" Agencja reklamowa, ul. Studzienna 3b, 77-400 Złotów - 984,00 zł.,
 • "Laser-Graf" Drukarnia, ul. Nowy Rynek 1, 09-400 Płock - 738,00 zł.,
 • "PPH Zapol", Dmochowski, Sobczyk, Sp. Jawna, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin - 675,00 zł.,
 • "Ad Astra 69" Drukarnia Cyfrowa, s.c., ul. Ułanów 10, 20-554 Lublin - 547,35 zł.,
 • Agencja Reklamowa "Pinakolada.pl", ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice - 736,77 zł.,
 • "Awi-Graf", ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin - 590,40 zł.

1) Wykres cenowy:

2) Punktacja ofert zgodnie z kryterium określony w ogłoszeniu, tj. cena:

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Największą liczbę punktów tj. 100, zdobyła oferta złożona przez "Ad Astra 69" Drukarnia cyfrowa s.c., ul. Ułanów 10, 20-554 Lublin. W związku z powyższym oferta złożona przez ww. oferenta okazała się najkorzystniejsza, najtańsza i została zatwierdzona do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum