Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

 1. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

 2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie "Pikniku Rodzinnego" w dniu 07.09.2013 r., zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu i zapytaniu ofertowym.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane pocztą elektroniczną do trzech potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 30 sierpnia 2013 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 2 oferentów:

1) "Rybka" Usługi Gastronomiczne Grzegorz Gajdecki, ul. Łużycka 49, 74-100 Gryfino,
2)
Stadnina Koni "Bielin" Sp. z o.o. Bielin 1, 74-503 Mieszkowice,

 4. Ocena nadesłanych ofert:

 

"Rybka" Usługi Gastronomiczne

Stadnina Koni "Bielin"

Menu grillowe (zgodnie z ogłoszeniem) cena brutto na 1 osobę

49,50 zł.

80,00 zł.

Koszt wynajmu stołów z parasolami/namiotami, ławek oraz obsługa i uporządkowanie terenu po imprezie

(bez dodatkowych kosztów)

1.200,00 zł.

Wynajem terenu - Gospodarstwo Agroturystyczne "Stary Młyn"
w m. Osuch

600,00 zł.

(nie dotyczy)

Razem: w przeliczeniu na 1 osobę
(impreza na 60 osób)

59,50 zł.

100,00 zł.

Tabela punktacji:

Lp.

Oferent

Oceniane kryterium

Zakres punktacji

Przyznana liczba punktów

1.

"Rybka" Usługi Gastronomiczne
Grzegorz Gajdecki,
ul. Łużycka 49, 74-100 Gryfino,

cena

0-100

100

2.

Stadnina Koni "Bielin" Sp. z o.o.
Bielin 1, 74-503 Mieszkowice,

cena

0-100

90


5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Wszystkim Oferentom dziękujemy za okazane zainteresowanie i złożenie ofert. Po przeanalizowaniu nadesłanych ofert okazało się, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Rybka" Usługi Gastronomiczne- Grzegorz Gajdecki, ul. Łużycka 49, 74-100 Gryfino. W związku z tym powyższą ofertę zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum