Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 24/2013

 1. Zamawiający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są kalendarze trójdzielne, realizowane w ramach projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   1. Kalendarze trójdzielne: projekt, nadruk, wykonanie 50 szt.,
   2. Kalendarze trójdzielne - standard, opis:
    • Wypukła lakierowana główka kalendarza - zawierać będzie jedno duże zdjęcie, pasek z przesuwnym czerwonym okienkiem.
    • Pozostałe pola nadruku zawierać będą:
     • logotypy Unijne z informacją o współfinansowaniu ze środków Unijnych, (w kolorze)
     • nazwę projektu tj. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim"
     • dane teleadresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
   3. Zdjęcie i pozostałe elementy do umieszczenia na kalendarzach będą przesłane po dokonaniu wyboru oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówione materiały należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie do dnia 27.09.2013 r. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta powinna być:
  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem – do wyboru: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.09.2013 r. do godziny 15.30
  3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.09.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 12.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl
 6. Ocena ofert:
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena ofertowa - 100 %
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Bołbot pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504, wew. 110.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum