Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 23/2013

 1. Zamawiający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Pikniku Rodzinnego z usługą gastronomiczną, na terenie Powiatu Gryfińskiego, realizowane w ramach projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   1. Usługa gastronomiczna podczas "Pikniku Rodzinnego" dla ok. 60 osób (dorośli i dzieci) - menu grillowe + ciasta,
   2. Menu grillowe powinno zawierać: cenę brutto na osobę za:
    • Kiełbaskę 150 gram po upieczeniu,
    • Kaszankę 150 gram po upieczeniu,
    • Karkówkę 200 gram po upieczeniu,
    • Udko z kurczaka 150 gram po upieczeniu,
    • Bigos,
    • Żurek,
    • Pieczywo 1 porcja,
    • Ciasto 4 rodzaje,
    • W plastikowych kubkach: Kawa, herbata, napoje,
    • musztarda, keczup.
   3. Zapewnienie dodatkowych stołów i parasoli z miejscem siedzącym na około 60 osób,
   4. Zapewnienie terenu a w razie deszczu pomieszczenia do przeprowadzenia zabaw i gier.
   5. Zapewnienie osób do obsługi i uporządkowania terenu po zakończeniu imprezy.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Impreza pn. "Piknik Rodzinny", zorganizowana w dniu od 07.09.2013 r. (w godz. 10.00 - 16.00) Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta powinna być:
  • opatrzona pieczątką firmową (dotyczy oferty skanowanej, faksowanej lub przesłanej w wersji papierowej),
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę (dotyczy oferty skanowanej, faksowanej lub przesłanej w wersji papierowej).
 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem – do wyboru: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też
  2. dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
  3. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.08.2013 r. do godziny 15.30
  4. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02.09.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 10.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
  5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl
 6. Ocena ofert:
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena ofertowa – 100 %
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udzielają Pani Dorota Łoś oraz Pani Małgorzata Płoch pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum