Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

Przedmiot zamówienia: usługa autokarowa do Wrocławia, Krakowa, Zakopanego, zgodnie z ogłoszeniem ofertowym nr 22/2013.

Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Ponadto ogłoszenie wysłano do 4 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 12 sierpnia 2013 r. o godz. 15.30.

Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 2 oferentów:

 1. "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice,
 2. "Czarter", Piotr Ziemba, ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino.

Ocena nadesłanych ofert:

Proponowane przez Oferentów ceny kształtują się następująco:

 1. "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice - 8.200,00 zł. brutto,
 2. "Czarter", Piotr Ziemba, ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino - 8.400,00 zł. brutto.

Wybór oferty i uzasadnienie:

Oferta Firmy "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban okazała się najkorzystniejsza, spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym. W związku z powyższym ofertę "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban, zatwierdzono do realizacji.

Protokół sporządził:
Bołbot Marcin

 

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum