Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna
OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 22/2013 
 1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa autokarowa, do Wrocławia – Krakowa - Zakopanego realizowana w ramach projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Wykonanie usługi autokarowej - na trasie - (zabranie pasażerów z miejscowości zamieszkania: Mieszkowice, Witnica, Chojna, Nawodna, Żelechowo, Widuchowa, Gryfino "Laguna", Gryfino "Górny Taras") – Wrocław, Kraków, Zakopane. Powrót - rozwiezienie pasażerów do miejscowości zamieszkania (jak wyżej) - dla:

 1. około 35 osób – dokładna liczba osób zostanie podana na 5 dni przed wyjazdem

 2. liczba osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - 3,

 • Usługa autokarowa realizowana zgodnie z planem wycieczki stanowiącym załącznik do ogłoszenia,

 • Autokar przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – poręcz umożliwiająca wejście. Szerokość drzwi – minimum 1,00 m. otwierane na obie strony,

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Przejazd w dniach od 19.08.2013 r. do 24.08.2013 r. Płatność nastąpi przelewem w terminie
do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),

 • posiadać datę sporządzenia,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 • podpisana czytelnie przez wykonawcę (dotyczy oferty w wersji papierowej lub skanowanej).

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem – do wyboru: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też
  dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91,
  74-100 Gryfino.

 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.08.2013 r. do godziny 15.30

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.08.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 10.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl

 1. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100 %

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Łoś pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub
91 40 45 504.

Do pobrania:

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum