Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

aktywny samorzad

Treść główna

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami dotyczącymi programu informujemy:

- Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa z dniem 30 sierpnia 2014r.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

W przypadku modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wnioski przyjmowane będą do dnia 30 września 2014r.

Zmiany dotyczą także:

  • refundacji kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy w module I może dotyczyć następujących zadań: Obszar A Zadanie nr 2, Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4, Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON (obszar C Zadanie nr 3 i zadanie nr 4). Dofinansowaniem (refundacją) mogą być objęte koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów za naukę (czesne), które dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Aktualna podstawa realizacji programu to: uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu "Aktywny samorząd", którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 5/2014 Rady nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 roku. Informacje na stronie internetowej www.pfron.org.pl

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Aktywny Samorząd

Informacje - Archiwum