Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że od 01 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. realizowany będzie „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Osoby zainteresowane winny zgłosić się w dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w PCPR przy ul. Łużyckiej 91, pok.13.

Uwaga: Należy zachować wymogi sanitarno-epidemiologiczne tj. zakryć nos i usta, a po wejściu do budynku PCPR zdezynfekować ręce udostepnionym płynem.

Kontakt telefoniczny: 91 40 45 504 wew.113.