Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 informuje, że bezpłatne poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności, lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiazywaniu problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Zapraszamy do korzystania z porad w siedzibie Centrum w:

poniedziałki w godzinach 15.30 - 17.30 mediator  
środy w godzinach 13.30 - 17.30 prawnik (ograniczenia)
  w godzinach 15.00 - 17.00 psycholog  
  w godzinach 15.30 - 17.30 prawnik (bez ograniczeń)
czwartki w godzinach 13.30 - 17.30 prawnik (ograniczenia)
piątki w godzinach 13.30 - 17.30 prawnik (ograniczenia)

Ograniczenia dotyczą: osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Załącznik 1.

Kontakt telefoniczny do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 91 40 45 504.