Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE nr 25/2013

 1. Zamawiający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup: zestaw komputera stacjonarnego z oprogramowaniem i monitorem - 1 sztuka, drukarka – 1 sztuka, zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   1. Jednostka centralna – 1 sztuka:
    • Procesor: Intel Pentium 3 GHz,
    • Pamięć RAM 3 GB,
    • Dysk twardy 500 GB,
    • Monitor 18,5" – 19"
    • Klawiatura, mysz,
    • Oprogramowanie: Microsoft Windows 7, Microsoft Office dla użytkowników domowych i małych firm (pełne wersje Word, Excel).
   2. Drukarka HP Laser Jet 1102 – 1 sztuka.
   3. Zasilacz awaryjny UPS – moc 650VA, czas pracy, w zależności od obciążenia 8-20 min – 1 sztuka.
  3. Wszystkie oferowane ceny muszą być wyrażone kwotą brutto (zawierać podatek VAT),
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 23.09.2013 r. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta powinna być:
  • opatrzona pieczątką firmową (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej).
 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w terminie do dnia 06.09.2013 r. do godziny 15.30
  3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.09.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 12.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl
 6. Ocena ofert:
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena ofertowa – 100 %
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Bołbot pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia