Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

grasz w zielone

Treść główna

Uczestnicy projektu „Grasz w zielone?” w okresie od 01.08.2021 r do 05.08.2021 r. uczestniczyli w wyjeździe socjoterapeutycznym w Mrzeżynie.

Wyjazd zorganizowany był dla wychowanków rodzin zastępczych i ich opiekunów. Celem warsztatów było stworzenie warunków do współpracy rodziców zastępczych, dzieci a także dzieci między sobą opartych na pedagogice zabawy. Podczas warsztatów zorganizowane były gry dydaktyczne i uspołeczniające, warsztaty socjoterapeutyczne skupione na nauce aktywnego spędzania czasu wolnego oraz nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami itp.

W dniu 13.11.2021 r. uczestnicy projektu „GRASZ W ZIELONE?” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pt. "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” - Edycja 2021 mieli przyjemność gościć w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warsztaty „Mały Mikrobiolog – poznajmy świat bakterii i wirusów” poprowadził dla nas Pan mgr Rafał Hrynkiewicz z Zespołu IMMUNO (https://immuno.usz.edu.pl/)

Dziękujemy bardzo za zaproszenie! Jak widać na załączonych zdjęciach wszyscy byli zachwyceni! Każdy otrzymał dyplom uczestnictwa w warsztatach.

Z pewnością w szeregach naszych uczestników są przyszli studenci Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.