Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Treść główna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie podjęło działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z w/w projektem, mające na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1. Konferencja rozpoczynająca projekt- 16 września 2014r. w której wzięli udział przedstawiciele szkół (zwłaszcza pedagodzy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a także organizacji pozarządowych naszego powiatu.

2. Wydrukowano ulotki pt. "Powiat Gryfiński przeciw przemocy w rodzinie."

3.Zakup materiałów na festyn, podczas, którego odbyło się przedstawienie Teatru MORALITET - Profilaktyczno- Edukacyjny Teatr dla dzieci i Młodzieży z Krakowa.
Podczas festynu uczestnikom rozdano nagrody także rozpropagowano opracowane ulotki i
materiały

4. Opracowano Poradnik dobrego Rodzica.

5. Przeprowadzono badania ankietowe w szkołach średnich wśród 500 uczniów szkół licealnych - mające służyć sporządzeniu narzędzi diagnostycznych do Powiatowego Raportu, który jest w trakcie opracowania.

6. Zrealizowano konkurs wśród młodzieży na plakat pt. "Moja rodzina bez przemocy". Najlepsze plakaty zostaną nagrodzone.

7. Odbyło się szkolenie dla osób starszych i ich opiekunów w zakresie nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do zrealizowania pozostało szkolenie dla rodziców uczestników "Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie", zakresie zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzicielskich. Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2014r.

Konferencja podsumowująca realizację projektu ,która odbędzie się w dniu 28 listopada 2014r. (przedstawienie rezultatów realizacji projektu, kolportaż ulotek broszur a także raportu).