Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

W dniu 27 listopada 2014r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu
"Powiat Gryfiński przeciw przemocy w rodzinie".

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół Powiatu Gryfińskiego, ośrodków pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, kuratorzy Kuratorskiej Służby Sądowej w Gryfinie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie i w Chojnie, oraz organizacji pozarządowych, a także Pan Krzysztof Faliński Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas konferencji przedstawiono między innymi:

 • wyniki "Powiatowego Raportu" zrealizowanego na podstawie analizy zastosowania diagnostycznego kwestionariusza społecznej skali przemocy domowej. Kwestionariusz został opracowany przez naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego. Badaniami objęto uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Próba zaprojektowana została na 500 respondentów, ostatecznie analizie poddanych zostało 404 kwestionariusze,
 • rozdano opracowany „Poradnik dobrego rodzica" czyli jak, bez przemocy, wychowywać szczęśliwe dziecko. Poradnik opracował zespół pedagogów pod przewodnictwem Pani Jolanty Majewskiej pedagoga , dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. W poradniku zawarto treści dotyczące rodzajów przemocy, rady dla rodziców – co robić aby nasze dzieci miały szczęśliwe życie, informacje dotyczące gdzie szukać pomocy, co warto przeczytać a także wzory zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy,
 • zaprezentowano wystawę rysunków dzieci i młodzieży ze szkół powiatu gryfińskiego, którzy wzięli udział w konkursie na plakat pt. „Moja rodzina bez przemocy." Zaproszono dzieci i młodzież autorów najciekawszych prac plastycznych, którym wręczono nagrody, a dwie prace plastyczne zostały wydrukowane w formie plakatów,
 • rozdano zaprojektowaną przez realizatora projektu ulotkę. W ulotce zawarto treści dotyczące przemocy w rodzinie, a także informacje o instytucjach w Powiecie Gryfińskim, które świadczą pomoc ofiarom przemocy a także sprawcom przemocy.

Wszystkie założone działania projektu zostały zrealizowane.

Projekt pisała i zrealizowała Teresa Gólcz.

Do pobrania: