Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

zywiol sytuacje kryzysowe

Treść główna

W roku 2021 Powiat Gryfiński wystapił do PFRON w ramach Programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV. 

W ramach Modułu IV Powiat Gryfiński otrzymał dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 4 Domów Pomocy Społecznej na łączną kwotę 99.946,38 zł 

Środki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu służącego rehabilitacji mieszkańców dps-ów (siłownie na zewnątrz oraz sprzęty do ćwiczeń w budynku).

Wsparcie otrzymane z PFRON, pozwoliło na zmniejszenie ryzyka zakażenia mieszkańców dps-ów koronawirusem, a także pozwoliło na usprawnienie i aktywizację ruchową po przebytych chorobach COVID-19 i czasie odosobnienia (kwarantanny, izolacji). Zakupiony sprzęt skrócił proces rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.