Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

niepelnosprawni w pracy

Treść główna

W dniu 6 lipca 2018 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie odbyły się pierwsze grupowe (10 os.) zanjęcia z animatorem klubu integracji społecznej. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach projektu ,,Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Zajęcia poprowadziła Animator KIS - Pani Anna Lisiecka.

Tematy, które będą poruszane podczas zajęć z animatorem:

·       planowanie i prowadzenie życia w możliwie niezależny sposób, 

·       wprowadzenie w świat aktywności zawodowej poprzez czynności usamodzielniające funkcjonowanie w środowisku lokalnym i środowisku zawodowym,

·       motywacja do zmiany sytuacji osobistej, 

·       analiza potencjału oraz mocnych i słabych strona w celu niwelowania deficytów kompetencji społecznych,

·       wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Uczestnicy podczas zajęć mają zapewnioną przerwę kawową.