Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

niepelnosprawni w pracy

Treść główna
Planowane i realizowane formy wsparcia     
Lp. Nazwa
udzielonego
wsparcia
Miejsce
(dokładny
adres
ze wskazaniem
nr sali)
Data
odbywania
danego
wsparcia
Godziny,
w których
przeprowadzane
jest
dane wsparcie
Uwagi
1. Poradnictwo zawodowe

PCPR w Gryfinie ul. Łuzycka 91, pok 1, 2, 14

 05.11.2019

9:00 -  10:00

 spotkanie grupowe i wyjazd na Targi pracy Szczecin

spotkania indywidualne z doradcą zawodowym

2. Psycholog

PCPR w Gryfinie, ul. Łużycka 91, pok. 1, 2 lub 14

23.07.2019

26.07.2019

8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

8:30 - 14:00

terapia psychologiczna

3. Coaching rodzinny PCPR w Gryfinie, ul. Łużycka 91, pok. 1, 2 lub 14 oraz w terenie

25.11.2019

27.11.2019

28.11.2019

9:00 - 14:00

10:00 - 13:00

8:00 - 14:00

w PCPR oraz w miejscu zamieszkania uczestnika projektu

5. Szkolenia zawodowe ECDL BASE - Tyflo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91 Gryfino, pok nr. 14

25-26.11.2019

02-07.12.2019 

 9:00 - 15:15 3 osoby
6. Szkolenie Florystyczne

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Szczecińska 33, Gryfino

15.11.2019 - 8 godz.

18.11.2019 - 8 godz.

19.11.2019 - 8 godz.

20.11.2019 - 8 godz.

21.11.2019 - 6 godz.

22.11.2019 - 6 godz.

25.11.2019 - 6 godz. 

 9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

 2 osoby
7. Szkolenie stylizacji paznokci z obsługą kasy fiskalnej

Cech Rzemiosł Różnych w Gryfinie, ul. Szczecińska 19-19a

Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, ul. Łużycka 91 B

15.11.2019 - 6 godz.

18.11.2019 - wolne

19.11.2019 - 8 godz.

20.11.2019 - 8 godz.

21.11.2019 - 8 godz.

22.11.2019 - 8 godz.

9:00 - 15:00

--

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00 

 2 osoby

 

 

W dniu 6 lipca 2018 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie odbyły się pierwsze grupowe (10 os.) zanjęcia z animatorem klubu integracji społecznej. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach projektu ,,Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Zajęcia poprowadziła Animator KIS - Pani Anna Lisiecka.

Tematy, które będą poruszane podczas zajęć z animatorem:

·       planowanie i prowadzenie życia w możliwie niezależny sposób, 

·       wprowadzenie w świat aktywności zawodowej poprzez czynności usamodzielniające funkcjonowanie w środowisku lokalnym i środowisku zawodowym,

·       motywacja do zmiany sytuacji osobistej, 

·       analiza potencjału oraz mocnych i słabych strona w celu niwelowania deficytów kompetencji społecznych,

·       wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Uczestnicy podczas zajęć mają zapewnioną przerwę kawową.