Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: usługa hotelarska wraz z pełnym wyżywieniem, w miejscowości Gdańsk, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu ofertowym.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane do 3 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 13 maja 2014 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało dwóch oferentów tj.:

  • Hotel "Impresja", ul. Tuwima 12, 80-210 Gdańsk,
  • Hotel "Vrest", ul. Słowackiego 4, 80-257 Gdańsk,

4. Ocena nadesłanych ofert:
Hotel "Impresja„ poinformował o braku wolnych pokoi w wymaganym terminie, w związku z tym nie złożył swojej oferty.
Hotel "Vrest" złożył ofertę, która zawierała następujące pozycje cenowe:

  1. usługa noclegowa w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych z łazienkami w cenie 85 zł./osobę brutto,
  2. wyżywienie - śniadania w formie bufetu w cenie 15 zł./osobę brutto,
  3. obiadokolacje - ciepły posiłek podawany do stołu plus bufet w cenie 25 zł./osobę brutto.

Oferta zawiera oświadczenie o posiadaniu w hotelu, pokoju przystosowanego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Hotel zlokalizowany jest w odległości około 6 km. od Centrum Gdańska.

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Po przeanalizowaniu nadesłanej oferty stwierdzono, że oferta Hotelu "Vrest" spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym Zamawiającego. W związku z powyższym ofertę Hotelu „Vrest" zatwierdzono do realizacji.

karta praw rodziny

informator przemoc w rodzinie

empatia

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum