Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług autokarowych w roku 2014, zgodnie z ogłoszeniem ofertowym nr 2/2014.

Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, oraz wysłane pocztą elektroniczną do 3 potencjalnych oferentów tj:

  1. "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice,
  2. Firma Przewozowa "Czekan", 74-100 Gryfino,
  3. "Czarter" Piotr Zięba, ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino.

Termin składania ofert upłynął dnia 10 lutego 2014 r. o godz. 1530. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedział tylko 1 oferent:

  1. "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban, Stare Łysogórki, 74-505 Mieszkowice,

3. Ocena nadesłanych ofert:
Zaproponowana przez Oferenta - "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe" Robert Caban - cena kształtuje się następująco:

  1. Cena za 1 km. na dystansie do 100 km. - 3,80 zł. brutto,
  2. Cena za 1 km. na dystansie powyżej 100 km. - 3,80 zł. brutto,

Oferent oświadczył, ze proponowany autokar turystyczny posiada poręcz ułatwiającą wejście, drzwi o szerokości minimum 1,00 m., a także klimatyzację poprawiającą komfort podróżowania.

4. Wybór oferty i uzasadnienie:
Oferta Firmy "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban, spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym.

W związku z powyższym ofertę "Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe", Robert Caban, zatwierdzono do realizacji.

karta praw rodziny

informator przemoc w rodzinie

empatia

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum