OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 3/2014

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska wraz z pełnym wyżywieniem, w miejscowości Barlinek, realizowana w ramach projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Pobyt wraz z wyżywieniem w miejscu zakwaterowania (obiad - kolacja, śniadanie - obiad - kolacja, śniadanie - obiad), w miejscowości Barlinek w terminie od 24.02.2014 r. do dnia 26.02.2014 r. dla około 30 osób,
  2. obiekt oraz 1 pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tj. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (1 osoba na wózku inwalidzkim), poza windą i podjazdami w budynku - przystosowanie powinno obejmować przede wszystkim łazienkę i toaletę,
  3. jedna rezerwacja sali konferencyjnej z bufetem kawowym,
  4. atrakcje takie jak: basen, zabiegi rehabilitacyjne, sauna, siłownia; będą dodatkowym atutem przy wyborze oferty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Termin wykonania zamówienia:
Pobyt w dniach od 24.02.2014 r. do 26.02.2014 r. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • zawierać oświadczenie o przystosowaniu 1 pokoju dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem - do wyboru: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.02.2014 r. do godziny 15.30
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.02.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 8.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
 4. Oferty złożone po terminie lub przygotowane niezgodnie z pkt. 4 ogłoszenia, nie będą rozpatrywane,
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl

6. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena ofertowa - 80 %
 2. Proponowane atrakcje - 20 %

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl

8. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Łoś pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504.

karta praw rodziny

informator przemoc w rodzinie

empatia

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum