Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: usługa hotelarska wraz z wyżywieniem, w Dziwnowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu ofertowym nr 14/2014.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane do 3 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 16 października 2014 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedział jeden oferent tj.:

• Usługi turystyczne, Izabela Buluk, ul. Jesionowa 7/3, 71-016 Szczecin (Hotel & Spa "Stary Dziwnów", ul. Kościelna 40, 72-420 Dziwnów).

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 14/2014

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska wraz z pełnym wyżywieniem, w miejscowości Dziwnów, realizowana w ramach projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Pobyt wraz z wyżywieniem w miejscu zakwaterowania (śniadania, obiady i kolacje), w miejscowości Dziwnów, w terminie od 21.10.2014 r. do dnia 24.10.2014 r. dla około 26 osób (dorosłych i dzieci),
  2. obiekt oraz 1 pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tj. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (1 osoba na wózku inwalidzkim), poza windą i podjazdami w budynku - przystosowanie powinno obejmować przede wszystkim łazienkę i toaletę,
  3. warsztaty-konsultacje kosmetyczne,
  4. liczba atrakcji w obiekcie w cenie pobytu.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Informacje - Archiwum

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim