aktywny samorzad

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuję, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił w bieżącym roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 programu „Aktywny samorząd’.

Adresatem programu w Module I obszar C Zadanie 1 jest osoba posiadająca:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli Wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Jednocześnie informuję, że w celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają dodatkowej opinii eksperta PFRON. Zlecenie to może być dostarczone wraz z wnioskiem lub w ramach jego uzupełnienia.  

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny udział własny w zakupie    to 10% ceny brutto wózka.

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2019 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że od dnia 01.03.2019 r. rozpoczyna sie nabór wniosków w ramach programu PFRON pn. "Aktywny Samorząd"

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – 2019”:

 

Termin

Opis

15.04.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I programu

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I programu

01.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1-y cykl) 2018/2019

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1-y cykl) 2018/2019

01.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2019/2020

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2019/2020

 

Ocena merytoryczna w zakresie MODUŁU I, w bieżącym roku jest dokonywana dwukrotnie:

- dla wniosków przyjętych w okresie od 15 kwietnia do 14 czerwca 2019 r.
- dla wniosków przyjętych w okresie od 17 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.                                        

Oceniane merytorycznie wnioski szeregowane są na liście rankingowej, według kolejności wynikającej z uzyskanej ilości punków.

Informację o programie „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można także uzyskać w PCPR ul. Łużycka 91, pok. nr 3, nr tel.: 91 4045504 wew. 103

Załączniki (pdf).:

1. Kierunki brzegowe programu "Aktywny Samorząd" w roku 2019

2. Moduł I

3. Moduł II

4. Wniosek Moduł II

5. Zał. 1 oswiadczenie o wysokości dochodu

7. Zał. 2 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

8. Zał. 3 zaświadczenie z uczelni

9. Zal. 4 Oświadczenie - Moduł II

Powyższe dokumenty w wersji edytowalnej - KLIKNIJ

karta praw rodziny

informator przemoc w rodzinie

empatia

przycisk sieci zycia

Informacje - Aktywny Samorząd

Informacje - Archiwum