Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

aktywna integracja w powiecie gryfinskim

Treść główna

W dniu 10 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, odbyły się warsztaty dla uczestników projektu pt: "Efektywne sposoby rozwiązywania konfliktu" oraz "Komunikacja interpersonalna - sztuka porozumiewania się". Warsztaty zorganizowane zostały przez PCPR w Gryfinie w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim", współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Warsztaty dla 5 grup poprowadzili:
Pani Bożena Kawicka, Pani Izabela Zajączkowska, Pani Agnieszka Maciejuk, Pan wiktor Wolszczak oraz Pani Anna Lisiecka

Tematem 6 godzinnych warsztatów było:

 • rozpoznawanie sytuacji „przed konfliktowej”
 • postawa asertywna, uległa, agresywna,
 • zdobycie wiedzy na temat efektywnych i nieefektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • nauka wykorzystania podstawowych narzędzi komunikacyjnych do polepszania relacji z ludźmi, z poszanowaniem swojej i innych osób godności,
 • uczenie mówienia wprost o swoich uczuciach i wyrażanie swojego zdania
 • (język „ja”),
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • zasady uważnego słuchania,
 • nauka formułowania i komunikowania informacji zwrotnych.

Uczestnicy mieli zapewniony dojazd na warsztaty oraz catering. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

Przy organizacji warsztatów pomagali wolontariusze - uczniowie Zespołu Szkól Pondgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, za co serdecznie dziękujemy.