Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

aktywna integracja w powiecie gryfinskim

Treść główna

W dniu 9 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 odbyły się warsztaty dla niepełnosprawnych uczestników projektu pn: "Poczucie własnej wartości, trening budowania pozytywnej samooceny". Warsztaty zorganizowane zostały przez PCPR w Gryfinie w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim", współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Warsztaty dla III grup poprowadzili:
Pani Katarzyna Witkowska, Pani Izabela Zajączkowska oraz Pani Agnieszka Maciejuk

Tematem 6 godzinnych warsztatów było:

 • dostrzeganie swoich mocnych stron,
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby - siebie,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości przez przezwyciężanie nieśmiałości,
 • stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych powstałych wskutek pomniejszania własnej wartości,
 • zwiększanie akceptacji siebie,
 • rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach,
 • rozwijanie ekspresji ciała;
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego.

Uczestnicy mieli zapewniony dojazd na warsztaty oraz catering. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali zaświadczenia.