Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

aktywna integracja w powiecie gryfinskim

Treść główna

W dniu 9 grudnia 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 odbyły się warsztaty pn: "Budowanie poczucia własnej wartości". Warsztaty zorganizowane zostały przez PCPR w Gryfinie w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim", współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Warsztaty poprowadzili:
Pan Wiktor Wolszczak oraz Pani Anna Lisiecka

Tematem 6 godzinnych warsztatów było:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach,
 • rozwijanie samooceny,
 • zwiększanie akceptacji siebie,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego.

Uczestnicy mieli zapewniony dojazd na warsztaty oraz catering. Na zakończenie warsztatu uczestnicy otrzymali zaświadczenia.