Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

aktywna integracja w powiecie gryfinskim

Treść główna

W dniu 2 grudnia 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 odbyły się warsztaty pn: "Komunikacja interpersonalna - sztuka porozumiewania się". Warsztaty zorganizowane zostały przez PCPR w Gryfinie w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Warsztaty poprowadzili:
Pan Wiktor Wolszczak oraz Pani Bożena Kawicka

Tematem 6 godzinnych warsztatów było:

 • uczenie mówienia wprost o swoich uczuciach i wyrażanie swojego zdania (język „ja”),
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • zasady uważnego słuchania,
 • nauka formułowania i komunikowania informacji zwrotnych.

Uczestnicy mieli zapewniony dojazd na warsztaty oraz catering. Na zakończenie warsztatu uczestnicy otrzymali zaświadczenia.