Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

aktywna integracja w powiecie gryfinskim

Treść główna

Tytuł projektu: "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim"

Projektodawca: Powiat Gryfiński

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Wartość projektu: 1.034.700,00 zł.

Wysokość dofinansowania z RPOWZ 2014-2020: 878.940,00 zł.

Wysokość wkładu własnego Powiatu Gryfińskiego: 155.760,00 zł.

 1. Opis Projektu: "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" to projekt, który będzie realizowany na terenie powiatu gryfińskiego przez PCPR w Gryfinie w okresie od 01.10.2017-30.09.2019 r. W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 96 osób – mieszkańców powiatu gryfińskiego i klientów PCPR w Gryfinie zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności lub przebywania w pieczy zastępczej. Wsparcie skierowane będzie do:
  • Dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej – począwszy od wieku szkoły podstawowej, do momentu usamodzielnienia, wraz z osobami z otoczenia (w sytuacji gdy będzie to uzasadnione),
  • Osób niepełnosprawnych, głównie nie pracujących posiadających orzeczenie
   o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną.
 2. Formy wsparcia:Projekt zakłada wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji
  o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostaną objęci zindywidualizowaną ścieżką reintegracji (integracji społecznej lub indywidualnym programem usamodzielnienia), obejmującą pracę socjalną oraz dopasowany do zdiagnozowanych na etapie rekrutacji deficytów, zestaw instrumentów aktywnej integracji takich jak m.in. wyjazdy socjoterapeutyczne, szkolenia, coaching, doradztwo specjalistyczne, warsztaty.
  Rodziny zastępcze (otoczenie uczestników) objęte zostanie wsparciem podnoszącym kompetencje do pracy z dziećmi w pieczy zastępczej, w zakresie uzupełnienia deficytów zdiagnozowanych u dzieci i młodzieży. Planowanym efektem realizowanych działań będzie poprawa różnych aspektów funkcjonowania uczestników w wymiarze społecznym.
 3. Przewidywany termin naboru uczestników projektu: od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
 4. Informację w sprawie naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Łużyckiej 91, 74-100 Gryfino, pod nr tel. 91 416 20 17 lub 91 40 45 504 wew. 112 i 111, adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacji udzielają Pani Adriana Lewandowska i Pani Renata Jenne.