Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Informacja o poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE PROWADZI NABÓR KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

JEŻELI

 1. Jesteś wrażliwy na los samotnych dzieci
 2. Chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem i stworzyć mu prawdziwy dom
 3. Chcesz pomóc porzuconemu dziecku

A PONADTO SPEŁNIASZ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1. Posiadasz obywatelstwo polskie;
 2. Posiadasz stałe źródło utrzymania oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP;
 3. Legitymujesz się zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym dobrym stan zdrowia gwarantujący sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 4. Korzystasz z pełni praw cywilnych i obywatelskich

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Kandydaci spełniający powyższe warunki będą kierowani przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do odbycia nieodpłatnego szkolenia dla rodzin zastępczych. Na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przyznawane jest świadczenie pieniężne.

Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Osoby zainteresowane rodzinną opieką zastępczą, spełniające powyższe warunki prosimy o zgłaszanie się do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91
tel. 40 45 504 lub 416 20 13

 

ZAPROSZENIE

NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ RODZICIELSTWA ZASTEPCZEGO POWIATU GRYFIŃSKIEGO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ DOTYCZACĄ RODZICIELSTWA ZASTEPCZEGO POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Przedmiotem konferencji będzie rodzicielstwo zastępcze a w szczególności:

- rozwój rodzicielstwa zastępczego

- zasady funkcjonowania rodzin zastępczych

- promocja rodzeństwa zastępczego

- pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze.

Termin: 13.12.2019 r. godzina 15,00- 18,00

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino pokój nr 1.