Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje kolejną edycję ”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie  podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Termin realizacji „Programu” nastąpi od marca do końca maja 2018r. Łącznie 60 godzin zajęć, które odbywać się będą jeden raz w tygodniu.

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91.

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w w/w programie mogą zgłaszać się do PCPR w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, pok.13. tel. 91 40 45 504 wew.113.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 informuje, że bezpłatne poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności, lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiazywaniu problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Zapraszamy do korzystania z porad w siedzibie Centrum w:

poniedziałki w godzinach 15.30 - 17.30 mediator  
środy w godzinach 13.30 - 17.30 prawnik (ograniczenia)
  w godzinach 15.00 - 17.00 psycholog  
  w godzinach 15.30 - 17.30 prawnik (bez ograniczeń)
czwartki w godzinach 13.30 - 17.30 prawnik (ograniczenia)
piątki w godzinach 13.30 - 17.30 prawnik (ograniczenia)

Ograniczenia dotyczą: osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Załącznik 1.

Kontakt telefoniczny do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 91 40 45 504.