Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że PCPR realizuje   kolejną edycję "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc  w rodzinie."

Osoby chętne do prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, proszone są o złożenie swojej oferty z wyszczególnieniem ceny brutto za godzinę zajęć dydaktycznych.

Przy składaniu ofert proszę uwzględnić § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. U. z dnia 8 marca 2011r. Nr 50 poz.259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne.

W/w rozporządzenie informuje że:"Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne prowadzone są przez osoby, które:

 1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej , albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. mają udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

Termin realizacji "Programu" od września do końca listopada 2017r. Łącznie 60 godzin zajęć, które odbywać się będą jeden raz w tygodniu. Godziny prowadzenia „Programu” dostosowane będą do możliwości uczestników ( przyjazdu i odjazdu ).

Ofertę proszę przesłać do dnia 17 sierpnia  2017r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużyckiej 91, tel. 91 40 45 504.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że w bieżącym roku zrealizowano edycję I "Programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Do "Programu" przystąpiło 11 osób - ukończyło 8 osób.

Edycja II "Programu" realizowana będzie od września - końca listopada 2017 r.