Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że podmiotem realizującym "Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie"
na terenie powiatu gryfińskiego jest tylko PCPR.

Kolejna edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje kolejną edycję  "Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących w rodzinie" 

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa  w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie  podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym.

Termin realizacji "Programu" nastąpi od września do końca listopada 2017r. Łącznie 60 godzin zajęć, które odbywać się będą jeden raz w tygodniu.

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91.

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności  za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć  udział w w/w programie mogą zgłaszać się do PCPR w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, pok.13. tel. 91 40 45 504 wew.113.