Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że podmiotem realizującym "Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie"
na terenie powiatu gryfińskiego jest tylko PCPR.