Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Ogłoszenie o programie korekcyjno-edukacyjnym edycja IX-XII 2020 (do pobrania)

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizuje;Program Psychologiczno- Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.”

Program skierowany jest do osób, które po ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego powróciły do zachowań polegających na stosowaniu przemocy w rodzinie, lub były objęte innymi oddziaływaniami o podobnym charakterze. Osoby, które wyrażają gotowość do osobistej pogłębionej pracy psychologicznej w obszarze zmiany postaw i zachowań w relacjach z bliskimi.

Program trwał będzie od sierpnia 2020 r. w każdy poniedziałek tygodnia łącznie 30 godzin w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91.

Godziny prowadzenia „Programu” dostosowane będą do możliwości uczestników

(przyjazdu i odjazdu)

Telefon kontaktowy: 91 4045 504 wew.113.