Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że od października będą prowadzone w tutejszej Instytucji:

  • II edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie: mogą zgłaszać się osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie; osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii; osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w „Programie”.

  • Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub ukończyły podobne oddziaływania. Osoby te wykazują chęć utrwalenia i wzmocnienia zmian zapoczątkowane zajęciami korekcyjno-edukacyjnymi oraz wyrażają gotowość do pogłębionej pracy psychologicznej.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91 pok. 13 lub pod numerem telefonu: 91 404 55 04, wew. 113.

Ogłoszenie o programie korekcyjno-edukacyjnym edycja IX-XII 2020 (do pobrania)