Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
1. Do zadań ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych w Chojnie należy w szczególności:
 • udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; 
 • udzielenie informacji o możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych w szczególności dotyczących:
 • przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych;
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnice;
 • turnusów rehabilitacyjnych;
 • warsztatów terapii zajęciowej;
 • likwidacji barier architektonicznych;
 • udzielanie informacji o systemowych rozwiązaniach dotyczących min:
 • edukacji osób niepełnosprawnych;
 • pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego;
 • rehabilitacji leczniczej i leczenia;
 • wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie informacji o instytucjach wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie informacji o ustawowym wspieraniu osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie informacji o wszelkich programach, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne;
 • przyjmowanie wniosków kierowanych do Centrum i przekazywanie ich do siedziby Centrum.

Pracownicy Ośrodka tel 91 4142789:
Izabela Grzegorzewska 
Marcin Szczepankiewicz