Informacja o poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE PROWADZI NABÓR KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

JEŻELI

  1. Jesteś wrażliwy na los samotnych dzieci
  2. Chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem i stworzyć mu prawdziwy dom
  3. Chcesz pomóc porzuconemu dziecku

A PONADTO SPEŁNIASZ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  1. Posiadasz obywatelstwo polskie;
  2. Posiadasz stałe źródło utrzymania oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP;
  3. Legitymujesz się zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym dobrym stan zdrowia gwarantujący sprawowanie opieki nad dzieckiem;
  4. Korzystasz z pełni praw cywilnych i obywatelskich

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Kandydaci spełniający powyższe warunki będą kierowani przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do odbycia nieodpłatnego szkolenia dla rodzin zastępczych. Na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przyznawane jest świadczenie pieniężne.

Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Osoby zainteresowane rodzinną opieką zastępczą, spełniające powyższe warunki prosimy o zgłaszanie się do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91
tel. 40 45 504 lub 416 20 13