Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, oraz modernizacja strony internetowej PCPR w Gryfinie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu ofertowym.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało przesłane pocztą elektroniczną do 2 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 13 października 2014 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedział 1 oferent tj.:

  • Wojciech Sztanga, ul. Iwaszkiewicza 30/8, 74-100 Gryfino,

4. Ocena nadesłanych ofert:

Oferta złożona przez Pana Wojciecha Sztangę zawierała wszystkie wymagane w zapytaniu dokumenty, została sporządzona na odpowiednim formularzu ofertowym, oraz dołączony został projekt szaty graficznej BIP oraz propozycje modernizacji strony PCPR w Gryfinie. Zaproponowana cena w ofercie Pana Wojciecha Sztangi kształtuje się następująco:

· Wykonanie strony Biuletynu Informacji Publicznej - 2.570,00 zł. brutto,

· Modernizacja strony internetowej PCPR Gryfino - 1.635,00 zł. brutto.

Z uwagi na to że wpłynęła tylko jedna oferta nie dokonano porównania cenowego.

5. Wybór oferty i uzasadnienie:

Oferta Pana Wojciecha Sztangi, ul. Iwaszkiewicza 30/8, 74-100 Gryfino, spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym Zamawiającego. W związku z powyższym ofertę Pana Wojciecha Sztangi zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia