Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: zakup 1 laptopa marki Lenovo z oprogramowaniem zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ogłoszeniu nr 11/2014.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Termin składania ofert upłynął dnia 8 września 2014 r. o godz. 15.30. Ponadto ogłoszenie wysłano do 5 potencjalnych oferentów. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 4 oferentów, tj:

1) "IT Serwis" Sp. z o.o" ul. Żołnierska 5a, 71-210 Szczecin,

2) "Technologie Internetowe S.A.", ul. Kawia 4/16/301, 42-200 Częstochowa,

3) "PR Consulting", ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec,

4) "1 Prime Computers", Al. Kraszewskiego 15 A, 50-229 Wrocław.

4. Ocena nadesłanych ofert:
Ocena nadesłanych ofert została dokonana w formie analizy cenowej w formie tabelarycznej i wykresowej.

 

„IT Serwis”

"Technologie Internetowe S.A.”

"PR Consulting”

"1 Prime Computers”

Laptop Lenowo G580H (59-406018), torba, mysz, Office

3 073,77 zł

3 185,70 zł

3 182,34 zł

2 929,86 zł

1) Tabela punktacji:

Lp.

Oferent

Oceniane
kryterium

Zakres punktacji

Liczba punktów

1.

„IT Serwis” Sp. z o.o”
ul. Żołnierska 5a, 71-210 Szczecin,

cena

0-100

95

2.

„Technologie Internetowe S.A.”,
ul. Kawia 4/16/301, 42-200 Częstochowa,

cena

0-100

85

3.

„PR Consulting”,
ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec,

cena

0-100

90

4.

„1 Prime Computers”,
Al. Kraszewskiego 15 A, 50-229 Wrocław

cena

0-100

100

 

5.Wybór oferty i uzasadnienie:

Największą liczbę punktów, tj. 100, a tym samym najkorzystniejszą okazała się, oferta złożona przez firmę "1 Prime Computers", ul. Kraszewskiego 15 A, 50-229 Wrocław.
W związku z powyższym ofertę ww. firmy zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia